.... STUDY AND LEARN WITH HONESTY AND HAVE FUN....

dedicated to all FMA practitioners.

DASAL BATANGUEÑA ARNISADOR


 sa isip
 sa puso
 sa tulong diyos
 ako ay handang makipaglaban
 ipagtitiwala ko sayo ang aking
 kaluluwa kung ako ay mamatay


 

Tagalog Converter

Insert the movement that you need convert:

Horizontal  Vertical  Descriptor  Movement  Technique 
Result 
torna su